Achtergrondplaatje met archiefdozen

Zoeken hulp

Zoeken hulp

U kunt op de volgende manieren zoeken:

 • Uitgebreid: gecombineerd zoeken in verschillende velden. Sommige velden hebben een selectielijst, bij andere velden tikt u zelf een woord in. Apart zoeken of met combinaties van de velden is allebei mogelijk.
 • Zoeken met jokertekens:
  • Plus en min: zoeken met + (term moet aanwezig zijn) of - (term mag niet voorkomen).
  • Aanhalingstekens: zoeken met “ “, voor een precieze woordcombinatie (bijvoorbeeld “College van Bestuur”).
  • Asterisk: Een * in de zoekvraag vervangt een of meer tekens. Jan*en zal dan bijvoorbeeld zoeken op Jansen, Janssen, Janzen. Zoeken op Lunter* doorzoekt alles dat met ‘Lunter’ begint, zoals Lunteren, Luntersch, Lunterse, Lunteraan.
  • Vraagteken: Een ? in de zoekvraag vervangt een enkel teken. Bij het intikken van Jan?en wordt Janzen en Jansen gevonden.
Help on searching

Please note that using the search you will have to use Dutch keywords because the records in the system are in the Dutch language.
You can search in the following ways:

 • Extended: combined search using different fields. Some fields use a picking list, in others you can type a term by yourself.
 • Search with wildcards:
  • Plus and min: search with + (the term has to be available) or – (the term must be excluded)
  • Search using " " for an exact combination of words (for example “College van Bestuur”)
  • Search using an asterisk: in your search a * replaces one more signs. For example Jan* will deliver a search result containing Jansen, Janssen, Janzen etc.
  • Using a question mark: the question mark replaces a single character in a word. By entering Jan?en the terms Jansen and Janzen will be found
 • Besides searching, navigation in the archive overview is possible. By clicking the black box under "Navigate" the total archive overview is presented. Within the overview you can make your choice.